Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

VASTSTELLINGSFASE NOW 1 GESTART

Werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de eerste tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1.0) kunnen vanaf woensdag 7 oktober bij UWV een aanvraag indienen voor de definitieve subsidievaststelling.

Op basis van het feitelijke omzetverlies en de loonsom over maart, april en mei stelt UWV vervolgens vast hoe hoog de definitieve tegemoetkoming is waar de werkgever recht op heeft. Dat kan leiden tot een nabetaling of een terugvordering. Het vaststellingsproces is een stuk ingewikkelder dan het verstrekken van de voorschotten en zal daardoor meer tijd kosten.

Belangrijke verantwoordelijkheid bij werkgevers en intermediairs

Werkgevers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in het vaststellingsproces. Ze moeten zelf de aanvraag indienen voor de definitieve subsidievaststelling – wie dat niet doet, moet het volledige voorschot terugbetalen – en ze moeten een opgave doen van hun daadwerkelijke omzetverlies over drie maanden. Boven een voorschotbedrag van 20.000 euro of een definitief subsidiebedrag van 25.000 euro geldt bovendien dat een verklaring van een ‘deskundige derde’, zoals een boekhouder of een administratiekantoor, nodig is. Boven een voorschotbedrag van 100.000 euro of een definitief subsidiebedrag van 125.000 euro is een accountantsverklaring verplicht. Als er sprake is van een concern met meerdere aanvragen, geeft het totaalbedrag uitsluitsel over welke verklaring nodig is.

Werkgevers kunnen al inschatting maken van eindafrekening

Mogelijk krijgt een flink deel van de werkgevers te maken met een terugvordering, omdat hun omzetverlies uiteindelijk minder is dan opgegeven bij de voorschotbepaling, of omdat hun loonsom is gedaald. Op www.simulatienow.nl staat een simulatietool waarmee werkgevers kunnen inschatten hoe hoog het definitieve subsidiebedrag wordt en welk bedrag ze uiteindelijk moeten terugbetalen of als nabetaling ontvangen. Werkgevers die te maken krijgen met een terugvordering kunnen, afhankelijk van hun situatie, een betalingsregeling treffen met UWV.

Wilt u meer weten over de laatste ontwikkelingen omtrent NOW en andere corona maatregelen of heeft u vragen? Neem dan contact op met RB Administratie.