Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

PRINSJESDAG 2020: DE BELANGRIJKSTE BELASTINGWIJZIGINGEN

Op de derde dinsdag van september is het Prinsjesdag, zo ook dit jaar op 15 september 2020. De belangrijkste belastingwijzigingen van Prinsjesdag 2020 hebben wij voor u op een rij gezet.

VRIJSTELLING BOX 3 NAAR €50.000

In het nieuwe wetsvoorstel over box 3 van de inkomstenbelasting staat dat, in 2021, de vrijstelling naar €50.000 gaat. Het tarief is nu nog 30%, maar gaat naar 31%. Ook de schijven worden aangepast: schijf 1 loopt in 2021 van €0 tot €100.000, schijf 2 van €100.000 tot €1 miljoen en schijf 3 boven de €1 miljoen.

ZELFSTANDIGENAFTREK SNELLER OMLAAG

In 2019 werd al bekend gemaakt dat de zelfstandigenaftrek in 9 jaar verlaagd zou worden naar €5.000. Deze verlaging moet sneller en daarom zal vanaf 2021 tot en met 2027 met €360 per jaar worden verlaagd. Dit was oorspronkelijk €250 per jaar. In 2028 zal het eenmalig met €390 worden verlaagd en in de jaren daarna met €110, totdat de zelfstandigenaftrek in 2036 €3.240 bedraagt.

U komt als ondernemer in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek als u aan de urencriterium van 1.225 uur kunt voldoen, mits schriftelijk onderbouwd.

VRIJE RUIMTE WERKKOSTENREGELING

In het Belastingplan van 2021 komt er een verruiming van de vrije ruimte van de werkkostenregeling naar 3% over de eerste €400.000. Dit is voordelig voor kleine organisaties. Daarnaast stelt het kabinet voor om het percentage voor het restant van de fiscale loonsom vanaf €400.000 te verhogen naar 1,18%. Voor grote organisaties is dit nadelig. Met de werkkostenregeling kan een werkgever een percentage van het totale fiscale loon van de organisatie besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers. De werkgever mag zelf bepalen of hij de vrije ruimte wil besteden en waaraan.

VERLIEZEN VERREKENEN IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Momenteel mag een belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting verliezen 1 jaar achteruit rekenen en 6 jaar vooruit. Het kabinet wil de voorwaartse verliesverrekening onbeperkt maken. Er is wel een grens van €1 miljoen aan verbonden. Boven een miljoen zijn de verliezen tot 50% verrekenbaar.

LAGE TARIEF IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Midden- en kleinbedrijven kunnen komende jaren langer genieten van het lage tarief in de VPB. De schijf waarin het lage tarief geldt wordt opgerekt. Nu geldt het lage tarief nog voor winsten tot €200.000. In 2021 is de grens €245.000 en in 2022 €395.000. Daarnaast gaat het tarief VPB in 2021 omlaag naar 15%.

FISCALE CORONARESERVE WORDT WETTELIJK VASTGELEGD

De fiscale coronareserve is in het leven geroepen om de liquiditeitspositie van ondernemingen sneller te verbeteren. Met de reserve kan een onderneming voor de vennootschapsbelasting VPB coronagerelateerd verlies uit 2020 versneld verrekenen met de winst van 2019. De reserve mag niet groter zijn dan de winst van het jaar 2019, dat behaald zou zijn zonder de coronareserve. De fiscale coronareserve wordt in het jaar volgend op het jaar waarin deze reserve is gevormd, volledig in de winst opgenomen.

Wilt u meer weten over de nieuwe belastingwijzigingen of heeft u vragen? Neem dan contact op met RB Administratie.